"Everyone is a lesson."
A reminder (via black—lamb)

Bilo je čudno, shvatio sam da me voli al joj ljubav nisam uzvraćao.Pojavljivao sam se niotkuda i stvarao u njoj još veću potrebu za mnom. Za vrijeme koje je provela sa mnom me još više zavoljela, znao sam to. Znao sam da me ta djevojka voli više od ičega na ovom ogromnom svijetu, znao sam to, al sam se pravio da ne znam i da je ne želim, iako sam i ja nju htio isto koliko i ona mene.

i-run-this-motha:

??